Polityka prywatności

Informacja ogólna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Neohouse Sp. z o.o. w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 12 lok. 3, 00-561 Warszawa, email: rodo@neohouse.pl;

  1.  Neohouse Sp z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@neohouse.pl lub  tel.22 6228065 dane osobowe  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu udzielania informacji poprzez w strefę mieszkańca o terminach przeglądów okresowych, awariach oraz planowych remontach.

2) w celu udzielania informacji poprzez w strefę właściciela o terminach przeglądów okresowych, awariach, planowych remontach, głosowaniach nad uchwałami, wnioskach właścicieli, stanu konta lokalu.

3) w celu przedstawienia oferty na proponowane usługi przez Spółkę.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Neohouse niezbędne do wykonania umowy i serwisu.
  1.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania czynności informacyjnych oraz złożenia oferty, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
  1.  Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Neohouse Sp z o.o prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  1.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  1.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych. Dla celów dowodowych, Neohouse prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
  1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  1. Podanie danych osobowych jest oczekiwane przez Spółkę Neohouse celem przegotowania oferty.

Formularz kontaktowy, poczta elektroniczna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę Neohouse w Warszawie dotycząca danych osobowych w formularzu zgłoszeń kontaktowy oraz poczcie elektronicznej.

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez Spółkę w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 12 lok. 3, 00-561 Warszawa, tel.22 6228065, email: rodo@neohouse.pl;

Zarząd Spółki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: listownie: ul. Mokotowska 12, 00-561 Warszawa, email: rodo@neohouse.pl , w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 36 miesięcy. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania.

Polityka prywatności i plików COOKIES

Operatorem strony https://www.neo-house.pl / jest Spółka Neohouse w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 12 lok. 3, 00-049 Warszawa, tel. 22 6228065, email: biuro@neohouse.pl. Zarząd Neohouse wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: – listownie: ul. Mokotowska 12 lokal 3, 00-561 Warszawa – email: rodo@neohouse.pl. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonująca pod adresem https://cyberfolks.pl

II. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

III. Logi serwera. 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1) czas nadejścia zapytania,

2) czas wysłania odpowiedzi,

3) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6) informacje o przeglądarce użytkownika,

7) Informacje o adresie IP.

2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

V. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 1. Internet Explorer 2. Chrome 3. Safari 4. Firefox 5. Opera 6. Android 7. Windows Phone 8. Blackberry

VI.Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, właściciel danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

4. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji będących wynikiem profilowania.

Pełna informacja RODO jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki.