klasyczne administrowanie

Klasyczne administrowanie

Oferta

Dla kogo?

Ofertę kierujemy do wspólnot i spółdzielni, które są zainteresowane zleceniem usługi kompleksowej administracji. Nasze oferta jest niepowtarzalna, o czym świadczy fakt, że nie spotkaliśmy się dotychczas z podobnymi rozwiązaniami u konkrecji. Proponujemy wspólnotom i spółdzielniom podstawową umowę administrowania na poziomie od 40 do 80 groszy za metr kwadratowy

Charakterystyka

W tej stawce zwiera się następujący zakres usług: księgowość, nadzór nad przeglądami okresowymi, nadzór nad konserwatorami i firmami sprzątającymi, przygotowanie zebrań, projektów uchwał, a także planów gospodarczych.

Korzyści

Dzięki posiadaniu własnego zespołu konserwatorów oraz administratorów technicznych proste czynności konserwatorskie wykonujemy bezpłatnie lub za stawkę dużo niższą niż rynkowa.

Przykładowa obsługa nieruchomości

 • Kontrola oraz nadzór nad firmami obsługującymi nieruchomość;
 • Negocjacje z mieszkańcami w przypadku konfliktowych sytuacji;
 • Opracowywanie projektów rocznych, planów gospodarczych nieruchomości zawierających plany remontowo – modernizacyjne i korekty tych planów zgodnie z oczekiwaniami zarządu wspólnoty;
 • Realizacja przyjętych planów gospodarczych i remontowych;
 • Organizacja przetargów, a także zbieranie ofert dotyczących usług świadczonych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • Dobór lub pomoc w doborze firm świadczących usługi dla nieruchomości oraz przygotowywanie umów;
 • Negocjacja warunków oraz cen umów na usługi świadczone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • Przygotowanie zestawienia potrzeb remontowych i modernizacyjnych wraz z podaniem szacunkowego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • Organizacja i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, przygotowanie treści uchwał, regulaminów itp.;

 • Prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami związanymi ze wspólnotą mieszkaniową (np. urząd miasta, ubezpieczyciele);
 • Przeprowadzenie okresowych odczytów liczników;
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących: zebrań, uchwał, korespondencji z członkami wspólnoty mieszkaniowej, zleceń i zamówień, zawartych umów, postępowań w sprawie zadłużeń, przychodów i wydatków nieruchomości;
 • Prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników;
 • Zbieranie podpisów pod uchwałami;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach i zlecanie ich napraw;
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i usterek;
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz książek serwisowych poszczególnych instalacji;
 • Nadzór nad terminowym dokonywaniem przeglądów przewidzianych przez prawo budowlane;
 • Nadzór nad prowadzonymi w ramach przyjętego planu gospodarczego remontami oraz modernizacjami;
 • Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem prac remontowych oraz modernizacyjnych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;
 • Doradztwo w zakresie budowlanym;

Obsługa Wspólnoty i ich Mieszkańców

 • Organizowane i prowadzenie zebrań rocznych wspólnoty;
 • Prowadzenie elektronicznej tablicy informacyjnej z powiadamianiem e-mailingowym mieszkańców;
 • Nadzór nad prawidłowością wykonywania usług ekipy sprzątającej i ochrony;
 • Prowadzenie i aktualizacja spisu lokali, a także właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości;
 • Sporządzanie budżetu wspólnoty (planu gospodarczego) według ustaleń zarządu, jak również kontrola jego wykonania;
 • Kontrola pracy księgowej oraz nadzór nad windykacją zaliczek na koszty zarządu, mediów oraz funduszu remontowego.

Wspomaganie i doradztwo zarządowi wspólnoty

 • opracowywanie wspólnych koncepcji działań i propozycje rozwiązań niektórych problemów;
 • negocjowanie umów z kontrahentami;
 • zbieranie głosów obiegiem w ramach otrzymanego pełnomocnictwa zarządu;
 • wspólne ustalenie procedur ISO;

Sprawdź wstępną wycenę

Zobacz jak będzie kształtowała się wycena w zależności od danej nieruchomości.

Poniższa wycena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zachęcam do kontaktu z naszą spółką celem przedstawiania oferty e-mail: oferty@neohouse.pl